Verzekering

U kunt zich bij uw zorgverzekeraar aanvullend tegen de tandartskosten verzekeren. Voor de aanvang van een behandeling stellen wij samen met u een indicatiebegroting op. Vervolgens wordt er gekeken in hoeverre de behandeling wordt vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. We maken daarbij gebruik van ZorgSom, een programma dat speciaal voor tandartsen is ontwikkeld en exact berekent welk deel van de behandeling u vergoed krijgt vanuit de basis-, aanvullende en tandartsverzekeringen. Mocht u onderverzekerd zijn, dan zullen wij samen met u onderzoeken wat de beste optie is. Waar nodig wordt er een meerjarig behandelplan opgesteld, zodat wij u een indicatie kunnen geven van de aankomende behandelingen en de daarbij behorende kosten.

Een alternatief voor de aanvullende verzekering is Ixorg. Daar bouwt u uw eigen spaarpotje op voor de tandarts. Bij de aanvullende verzekering betaalt u premie, ongeacht of u kosten maakt of niet. En gemiddeld is het zo dat mensen meer premie betalen dan dat ze kosten maken. Bij Ixorg betaalt u alleen voor de werkelijk gemaakte kosten. Nadeel is wel dat u zelf moet bijbetalen als de tandartskosten hoger zijn dan wat u gespaard heeft.