Bruxisme (knarsen)

Bruxisme oftewel tandenknarsen gebeurt door het over elkaar schuiven van boven- en ondertanden. Vaak gebeurt dat ’s nachts tijdens de slaap. Hierdoor ontstaan er eerst slijtvlakken op de tanden, waardoor het glazuur afslijt. Dat kan leiden tot cariës en tandgevoeligheid. In een later stadium kunnen losse tanden en aantasting van het kaakgewricht het gevolg zijn. Daarnaast kunnen klachten ontstaan als slecht slapen, hoofdpijn, vermoeidheid en nek- en schouderpijn. Belangrijkste oorzaken van knarsen zijn gebrekkige tandcontacten, stress en gebruik van drugs als ecstasy en amfetaminen.

De behandeling zal bestaan uit het inslijpen van de premature contacten, het behandelen van stress en het dragen van een opbeetplaat, ook wel splint genoemd. De opbeetplaat wordt vaak gebruikt. Het is een hoefvormige kunstharsplaat die over de boventanden geplaatst wordt. De zijde naar de ondertanden is glad en heeft met alle ondertanden contact, ook wanneer de onderkaak zijdelingse bewegingen doet. De opbeetplaat geeft vaak de gewenste rust aan het kaakgewricht en zorgt deze plaat er ook voor dat de tanden niet verder afslijten.

Overige behandelingen