Bruggen

Wanneer tanden of kiezen zijn uitgevallen, kan een brug worden geplaatst om ze te vervangen. Een brug zit vast aan de tanden of kiezen naast de ontbrekende tand of kies, de pijlers. Een brug zorgt niet alleen voor opvulling van het gebit, maar voorkomt ook dat tanden en kiezen naast de ontbrekende tand of kies scheef gaan groeien.

Er zijn verschillende soorten bruggen. Bij een klassieke brug bevinden de pijlers zich aan weerszijden van de open ruimte. Die pijlers worden afgeslepen, waarna de brug wordt geplaatst. Zijn de tanden en kiezen die de pijlers vormen echter nog helemaal gaaf, dan wordt ook wel een etsbrug geplaatst. De brug wordt met een speciale lijm aan de binnenzijde van de tanden geplakt. De etsbrug heeft echter een minder lange levensduur, en wordt op termijn meestal vervangen door een klassieke brug of een implantaat.
Bruggen zijn bruggen van porselein, metaal, of een combinatie daarvan. Die combinatie wordt vaak gebruikt. De basis is dan van goud, waarover een laag tandkleurig porselein wordt gebakken. Het metaal is zeer sterk, terwijl het porselein er mooi uitziet. Nadeel is wel dat de donkere metaalrandjes bij het tandvlees soms zichtbaar zijn. Porselein is minder sterk dan metaal, maar door nieuwe technieken lukt het steeds beter metaal te benaderen.

Bruggen worden gemaakt in een tandtechnisch laboratorium. Daarom zijn meestal twee, en soms drie, behandelingen nodig. Tijdens de eerste afspraak zullen we een deel van de tanden of kiezen afslijpen, totdat er genoeg ruimte is om de brugpijlers van een kroon te voorzien. Daarna wordt er een afdruk van het gebit gemaakt met een afdruklepel. Tegenwoordig wordt er ook gebruik gemaakt van zogenaamde mondscanners, die de taak van de afdruklepels overnemen. Dan wordt er een soort driedimensionale foto gemaakt van de behandelde kies. De afdruk of foto wordt verzonden naar het tandtechnisch laboratorium, die de brug op maat maakt. Dat duurt meestal één of twee weken. Is de brug klaar, dan komt u terug voor de vervolgbehandeling om de brug te plaatsen. Meestal wordt de brug vastgezet snelhardend cement. Na het aanbrengen van dit cement schuift de tandarts de brug op zijn plaats.

Ter bescherming van de afgeslepen tand of kies plaatsen we een tijdelijke brug. Die zit minder vast en is niet zo sterk als de echte brug. Pas daarom op met het eten van harde of kleverige producten. Bruggen zijn kwetsbaar bij de randen. Daar kan makkelijk tandplak achterblijven. Het is dan ook belangrijk het tandvlees rondom de kroon of brug goed te reinigen.
Na plaatsing van een brug kan een tand of kies soms gevoelig zijn. Dit is meestal tijdelijk. Als de gevoeligheid aanhoudt of heviger wordt, is het verstandig ons te bellen.

Overige behandelingen