Een goede nachtrust

Een goede nachtrust is van groot belang. U voelt zich energieker en vrolijker, ziet er beter uit, en wordt minder snel ziek. Snurken verstoort de nachtrust en leidt tot moe wakker worden. Vanzelfsprekend geldt dat voor de partner, maar ook voor de snurker die zichzelf wakker snurkt.

Snurken is het gevolg van een vernauwing van de luchtweg tussen de neusgaten en de stembanden. Een van de oorzaken kan zijn dat tijdens het slapen de tongspier ontspant. Dat blokkeert de luchttoevoer met als gevolg een snurkend geluid bij het inademen. Overgewicht, alcoholgebruik, roken en slapen op de rug bevorderen het snurken. Het aanpakken daarvan is vaak voldoende om het snurken te stoppen. Maar niet altijd. Dan helpt de snurkbeugel, die u voor het slapen in uw mond doet.

Snurkbeugel

De MRA (mandibulair repositieapparaat) is een snurkbeugel die uw onderkaak en tong naar voren houdt, waardoor de keelholte vrij blijft en het snurken ophoudt. Maar liefst 96% van de snurkers merkt de effecten van de beugel al binnen enkele weken!

Bij de eerste afspraak onderzoeken we of een snurkbeugel voor u de goede oplossing is. Dat doen we aan de hand van de vragenlijst die u heeft ingevuld, een röntgenfoto en een onderzoek naar uw mond en kaak. Indien u in aanmerking komt voor de beugel, maken we een afdruk. Deze gaat naar een technieker die gespecialiseerd is in het maken van slaapbeugels. Na drie weken is de beugel klaar.

Het slapen met een beugel is even wennen. U kunt wat kleine klachten krijgen, maar die verdwijnen meestal binnen tien dagen. Daarom plannen we altijd twee weken nadat u de beugel heeft gekregen een vervolgafspraak in om kijken of alles goed gaat. En voor de zekerheid komt u zes weken daarna nog een keer terug om de voortgang te bespreken. Het is wel belangrijk dat u één keer per jaar op controle blijft komen.

Bij sommige mensen leidt het verslappen van de tong en het verstoppen van de luchtwegen ertoe dat ze enkele keer per uur stoppen met ademhalen. De duur daarvan kan variëren van enkele seconden tot zelfs wel een minuut of langer. Daardoor krijgt u onvoldoende zuurstof en dat kan leiden tot (zeer) ernstige gezondheidsklachten. Deze ademstops heten apneus.

Als wij vermoeden dat u daar aan lijdt, verwijzen we u voor een slaaponderzoek door naar Slaapapneu Service, een slaapcentrum waar we mee samenwerken. Dat onderzoek stelt de ernst van uw slaapapneu vast. Voor een lichte vorm van apneu is de beugel uitermate geschikt om de klachten weg te nemen. Zodat u (en uw eventuele partner) weer van een goede nachtrust kunt genieten en fris aan de dag begint!