Rekening

De rekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld, die jaarlijks wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tarieven hier vinden.

De nota krijgt u direct na de behandeling van ons in tweevoud mee, het origineel voor de verzekering en een de kopie voor uw eigen administratie. Heeft u vragen over de nota, stel die dan gerust. Behandelingen onder de 150 euro dienen direct te worden voldaan. Dit kunt u contant doen of pinnen. Is het bedrag hoger dan 150 euro, dan dient u binnen 30 dagen te betalen. Het is belangrijk dat u zich aan deze betalingstermijn houdt, omdat wij anders rente- en incassokosten in rekening kunnen brengen. Indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota binnen 30 dagen te voldoen, neem dan contact met ons op.